کتان صنعت فاخر

تهران – ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر کوچه شقایق پلاک ۴۰ طبقه ۵ واحد ۹

تلفن: 88937183
ایمیل: info@fakher.biz