مانتو اداری یقه انگلیسی

ویژگی کالا

جنس: پارچه فیونا

کت و شلوار 

آستر استفاده شده از جنس سارژ 

لایه ای پرشین

مناسب برای چهار فصل