لباس کار پنبه

این محصول از پارچه کتان کش 100% پنبه تولید شده.