دستکش کف مود نیتریل

ویژگی کالا

کف مقاوم در برابر نفوذ مواد نفتی و روغنی

دارای ساق کشبافت

تنفس دستکش از پشت

خوش دست و راحت