دستکش کف مواد شیاری

ویژگی کالا

مقاومت سایشی

چنگش مناسب

مقاومت در برابر مشتقات نفتی

سبک و راحت

مناسب برای مصارف عمومی مثل فعالیت های ساختمانی کار با نفت و روغن و امور خدماتی