تامین

تامین مواد اولیه کمیاب

آتشنشانان و پلیس ها و نیروهای انتظامی در زمان انجام وظیفه در معرض موقعیت های تحدید آمیز و خطرناکی قرار میگیرند که برای رویارویی با این خطرات نیازمند تجهیزات و پوشش ویژه ای هستند که ما با دراختیار داشتن نمایندگی بهترین کارخانجات آلمان مجموعه ای از بهترین پارچه ها با جنس های Kevlar nomex pbi twaran panyx gonex اين امر را محيا كرده ايم