ایمنی GTX چکمه های لئوپارد

مشخصات کالا
  • ورودی شفت بالا
  • سبک وزن
  • ساخته شده از چرم نوبوک ضد آب