کیفیت ، تخصص، خدمات پس از فروش

با افتخار یکی از برترین تولید کنندگان در صنعت پوشاک - برای کارخانه ها، ارگان ها و شرکت ها از سال 1380